Máy san gạt LiuGong CLG414

Máy san gạt LiuGong CLG414

Máy san gạt LiuGong CLG414

Động Cơ: DCEC

Công suất: 118 kW

Tự trọng: 12400 Kg

Tốc độ: 41 km/h

Máy san gạt LiuGong CLG414

L/H: 0968.972.839