Máy Ủi LiuGong B320

Máy Ủi LiuGong B320

Máy Ủi LiuGong B320

Tự trọng: 38200 kg

Lưỡi Ủi 10.4 m

Động Cơ Cummins 235 kW

Bảo hành 2000h/năm

Dịch vụ sau bán hàng 24/7

Máy Ủi LiuGong B320

L/H: 0968.972.839

Xe Ủi LiuGong B230

Xe Ủi LiuGong B230

Xe Ủi LiuGong B230

Lưỡi ủi 7.8m

Động cơ Cummins 170 kW

Bảo hành 2000h/năm

Dịch vụ sau bán hàng 24/7

Xe Ủi LiuGong B230

L/H: 0968.972.839

MÁY ỦI LIUGONG B160

MÁY ỦI LIUGONG B160

MÁY ỦI LIUGONG B160

L/H: 0968.972.839