Chinh Nguyen Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn:

  • Trở thành nhà phân phối công nghiệp các thiết bị xây dựng và công nghiệp logistic vào năm 2017.

Sứ mệnh:

  • Không ngừng đem lại giá trị cho không chỉ chủ sở hữu của công ty; bên cạnh ưu tiên này, nó phải đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho các thành viên của công ty, lợi ích cho khách hàng và xã hội thông qua 4 cái lợi là: “Lợi nhuận cho doanh nghiệp – Phúc lợi cho các cá nhân làm việc trong công ty – Thuận lợi cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ – Lợi ích cho xã hội”.
  • Hướng tới tổ chức kiểu mới, minh bạch, chuyên nghiệp, dẫn đầu vào năm 2015.